Tuesday November 13, 2018

Tourism Forecast for Kalaburgi

 
Maximum :
(2018-11-13)
34.8 o C Sunrise (IST)06:27
Departure:o C Sunset (IST): 17:47
Minimum:
(2018-11-13)
17.3 o C Moonrise (IST):11:54
Departure:-2 o C Moonset (IST):23:26
  R.H. at 0830 hrs:
(2018-11-13)
NA  R.H. at 1730 hrs:
(2018-11-13)
25 %
 
     Past24 Hrs Rainfall ending at 0830 IST (in mm): NIL
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin
35.017.0 35.018.0 35.018.0 35.019.0 35.019.0 34.019.0 34.018.0