Thursday February 21, 2019

Tourism Forecast for Kalaburgi

 
Maximum :
(2019-02-21)
37.2 o C Sunrise (IST)06:46
Departure:o C Sunset (IST): 18:26
Minimum:
(2019-02-21)
22.9 o C Moonrise (IST):21:22
Departure:o C Moonset (IST):08:54
  R.H. at 0830 hrs:
(2019-02-21)
NA  R.H. at 1730 hrs:
(2019-02-21)
12 %
 
     Past24 Hrs Rainfall ending at 0830 IST (in mm): NIL
Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin
37.021.0 37.022.0 37.022.0 39.024.0 39.025.0 38.025.0 37.025.0