Friday September 21, 2018

Tourism Forecast for Sriniketan

 
Maximum :
(2018-09-20)
30.8 o C Sunrise (IST)05:28
Departure:-2 o C Sunset (IST): 17:37
Minimum:
(2018-09-21)
24.9 o C Moonrise (IST):15:28
Departure:o C Moonset (IST):01:58
  R.H. at 0830 hrs:
(2018-09-21)
85 %    R.H. at 1730 hrs:
(2018-09-20)
93 %
 
     Past24 Hrs Rainfall ending at 0830 IST (in mm): 9.6
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin
32.024.0 33.025.0 34.025.0 33.026.0 33.026.0 33.025.0 32.025.0