Friday September 21, 2018

Tourism Forecast for Daltonganj

 
Maximum :
(2018-09-21)
31.8 o C Sunrise (IST)05:43
Departure:-1 o C Sunset (IST): 17:52
Minimum:
(2018-09-21)
25.5 o C Moonrise (IST):15:43
Departure:o C Moonset (IST):03:04
  R.H. at 0830 hrs:
(2018-09-21)
87 %    R.H. at 1730 hrs:
(2018-09-21)
74 %
 
     Past24 Hrs Rainfall ending at 0830 IST (in mm): 2
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin
30.025.0 32.025.0 31.025.0 33.026.0 33.026.0 33.026.0 34.026.0