Tuesday November 13, 2018

Tourism Forecast for Jalpaiguri

 
Maximum :
(2018-11-13)
30.7 o C Sunrise (IST)05:53
Departure:o C Sunset (IST): 16:46
Minimum:
(2018-11-13)
16.0 o C Moonrise (IST):10-36
Departure:-1 o C Moonset (IST):21-31
  R.H. at 0830 hrs:
(2018-11-13)
72 %    R.H. at 1730 hrs:
(2018-11-13)
72 %
 
     Past24 Hrs Rainfall ending at 0830 IST (in mm): NIL
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin
30.015.0 29.015.0 28.013.0 29.012.0 29.013.0 29.013.0 28.013.0