Friday September 21, 2018

Tourism Forecast for Jalpaiguri

 
Maximum :
(2018-09-20)
28.2 o C Sunrise (IST)05:24
Departure:-3 o C Sunset (IST): 17:33
Minimum:
(2018-09-21)
24.7 o C Moonrise (IST):15:28
Departure:o C Moonset (IST):01:49
  R.H. at 0830 hrs:
(2018-09-21)
84 %    R.H. at 1730 hrs:
(2018-09-20)
90 %
 
     Past24 Hrs Rainfall ending at 0830 IST (in mm): 27.2
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin MaxMin
29.024.0 32.025.0 32.025.0 32.026.0 32.025.0 32.025.0 32.025.0